Parring

I dette afsnit kan du læse om hvordan parring foregår hos de europæiske landskildpadder samt hvor gamle de skal være før de begynder at parre.

Hvornår?

Når skildpadderne er vågnet fra deres vinterhi, går der ikke lang tid før parrings sæsonen starter og hannerne vil gå til de hunner der er i anlægget.

Denne fase varer omkring en månedstid, hvorefter man vil kunne obsevere mindre parringsaktivitet hos skildpadderne. I den efterfølgende periode vil hunnerne oftest have fred til at lægge deres æg.
Når æglægningssæsonen slutter omkring august måned, begynder hannerne at opsøge hunnerne igen, da endnu en parringssæson står for døren. I denne periode er parringerne meget mere intense end om foråret. Hannerne vil ofte konkurrerer med hinanden og nogle gange kan dette ende i kamp.

Alder ved parring?


Før en rigtig parring kan finde sted, kræver det at skildpadderne begge er kønsmodne.
Skildpadderne vil oftest være kønsmodne omkring 5-6 årsalderen, da det som regel først er der de begynder at få en hvis størrelse og opnår den modenhed der skal til, hvis skildpadderne ellers har været fodret korrekt gemmen årene og vokset som de skal. 


Skildpadder der har været holdt indendørs og derfor ikke har været i vinterhi, vil typisk være fremme i deres vækst og i nogle tilfælde blive kønsmodne før tid, fordi de er vokset tilsvarende hurtigere end de skildpadder som har gennemført fuld vinterhi.

Det ses også hos skildpadder som har været fodret forkert, da disse typisk også vil være vokset alt for hurtigt.Hvor gamle skal de være før de lægger æg?


Læs meget mere om 

Hvordan foregår en parring?


Parringsritualet kan godt være ret groft at se på, da hannen typisk "løber" efter hunnen og bider hende i bagbenene og slår sit skjold imod hende for at få hende til at blive stående. Det vil han typisk gøre indtil hunnen stopper og dermed vise at hun er parat til at lade sig parre af hannen. Hannen vil trænge ind i hende med et hørbart knirk/ pive lyde som absolut kan høres i hele haven. Efter hver indtrængning "løber" hunnen et par skridt fremad, hannen følger igen, og processen gentages et par gange, indtil parringen er slut.

Hvis ikke hun stopper og bliver ved med at flygte, vil han ofte blive ved med at forsøge, ellers vil han finde en anden hun i anlægget.

På grund af den høje stressfaktor under parring, er det derfor også vigtig at anlægget har en vis størrelse, med masser af skjulesteder til hunnerne.


Derfor er vores anbefaling også at man holder 2-3 hunner pr. han man holder i anlægget, netop for at skåne hunnerne i parringssæsonerne.

Nogle oplever aldrig problemer med udelukkende at holde to hanner sammen, men dette hører sig nærmere til sjældne tilfælde.

Hvor længe går der fra parring til æglægning?


Efter vores observationer igennem årene går der alt fra 2-5 uger, før hunnerne lægger deres første æg efter de er vågnet fra deres vinterhi.


Om der er sket vellykkede parringer indenfor disse uger er svært at sige, men mon ikke det er tilfældet.

Forskellig adfærd ved parring


Som tidligere skrevet kan en parring godt være voldsom at obsevere, skildpadderne af natur vil hamre skjoldet ind i hinanden og bide ud efter den anden skildpadde, det er dog helt naturligt og det finder de selv ud af.


Alligevel skal man være opmærksom på skildpadderne, og specielt russerne kan være ekstra hårde ved hinanden. Dog vil adskillelse af skildpadderne for det meste kun være nødvendigt hvis forholdet mellem antal hanner og hunner ikke er korrekt fordelt.

Sædgemme


Flere studier viser efterhånden at hunner kan have sædgemme, i flere år efter en vellykkede parring.


Det vil sige at hunnerne kan lægge befrugtede æg selvom de ikke længere går sammen med hanner.